×

Om oss

Barnehagens visjon er «På lag med barna». Med det mener vi at alle barn skal føle seg trygge og at de blir sett, hørt og ivaretatt. Det oppnår vi ved at barna er i et sikkert miljø hvor det er varme og omsorgsfulle voksne og ved at personalet er oppmerksomme på barnas ønsker både i hva de sier og hva de uttrykker ved kroppsspråk.

Barnehagens satsningsområde er «Sosial kompetanse» og målet med dette er at «Hos oss skal alle barn utvikle seg til den beste versjonen av seg selv». Vi har valgt å ha sosial kompetanse som satsningsområde i barnehagen fordi vi mener at sosial kompetanse er noe av det viktigste et barn kan lære seg da det handler om håndteringer av menneskelige relasjoner. Vi ønsker at barna skal lære å utvikle og ivareta vennskap gjennom lek og gode samspillsituasjoner, lære å bli kjent med følelsene sine, bli en del av et fellesskap og tørre å ta plass i en gruppe på en god måte. De skal tørre å stå opp for seg selv og å samtidig vise hensyn til andre.

I barnehagen er ca. 41 barn og 11 ansatte som har fast tilknytning til bestemte team. Vi opplever at en av de store fordelene ved å jobbe i en liten barnehage er at alle voksne blir godt kjent med alle barn og foreldre, ikke bare de barna som er på eget team. Vi jobber for å knytte trygge, gode, nære og varme relasjoner mellom alle barn og voksne i barnehagen og er veldig opptatt av å ha ansatte som er tilstede med både hjerte og hode.

Du kan lese mer om barnehagen, barnehagens visjon og satsningsområde i barnehagens årsplan som ligger under dokumenter.

Barnehagen serverer varmmat 3 dager i uken, og barna er også med på å lage mat. Alle teamene er på tur en dag i uken, og barnehagens femåringer deltar på Barnas Skiskole hver vinter – dette er en fin tradisjon som femåringene ser veldig frem til.

Vi legger stort fokus på barn og voksnes sikkerhet og HMS – derfor gjennomfører hele personalgruppen førstehjelpskurs og Sikkerhetskortet hvert år. Sikkerhetskortet er et nettbasert kurs i førstehjelp og håndtering av ulike situasjoner.